Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering

En undervisningsmiljøvurdering (UMV) er en undersøgelse af elevernes opfattelse af skolens fysiske, æstetiske og psykiske undervisningsmiljø. UMV-undersøgelsen gennemføres som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, hvor der afsættes undervisningstid til, at alle elever logger på og udfylder et skema individuelt. 

Resultaterne behandles efterfølgende i gymnasiets elevråd, der består af en lærer, en leder og 12-16 elever. 

Elevrådet identificerer udvalgte områder, som vurderes nødvendige at arbejde med. Elevrådet kan også vælge at indstille til lederen, at forskellige tiltag ønskes gennemført eller analyseret nærmere.

Se undervisningsmiljøvurderingen fra efteråret 2016.