Talentordninger

Talentordninger/eliteidræt

Du kan som elev, der er godkendt af Team Danmark, eller som elev der er optaget på ét af de kulturelle grundkurser MGK og BGK, få tilrettelagt din uddannelse under hensyntagen til dine interesser.

Du kan desuden som eliteidrætselev godkendt af Esbjerg Kommunes eliteidrætsordning (Esbjerg-ordningen) få tilskud til genlæsning af mistede undervisningstimer, hvis der er behov for det.

For at sikre at alle elever med specielle interesser får så godt et uddannelsesforløb som muligt, vil der være en tæt og løbende dialog med deres mentor.

Som eliteidrætselev under Team Danmark kan man vælge mellem at tage sin studentereksamen på 3 år eller et særligt tilrettelagt forløb på 4 år. Eliteidrætseleverne indgår på helt naturlig vis i skolens øvrige sociale liv og sammenhold.

Læs mere om mulighederne for at kombinere studier og eliteidræt i brochuren.


IMG_5944-lille.jpg

Team Danmark-elev

Som eliteidrætselev godkendt af Team Danmark tilbydes følgende særlige tiltag:

  • Et års forlængelse af den valgte uddannelse
  • Supplerende undervisningstimer ved fravær grundet Team Danmark aktiviteter
  • Accepteret fravær ved aktiviteter i Team Danmark regi
  • Støtte og vejledning fra en idrætsmentor på skolen

Esbjerg-ordningen
Som eliteidrætselev godkendt af Eliteidræt Esbjerg-ordningen under Esbjerg Kommune tilbydes følgende særlige tiltag:

  • Buddy-ordning, hvor en kammerat honoreres for at tage noter, m.m. ved fravær fra eliteidrætselevens side
  • Supplerende undervisningstimer ud fra skønnet behov
  • Accepteret fravær i forbindelse med aktiviteter i klubregi
  • Støtte til andre skønnede behov
  • Støtte og vejledning fra en idrætsmentor på skolen

Såfremt du ikke har fået svar på alle dine spørgsmål er du velkommen til at rette henvendelse til gymnasiets studievejleder Karsten Skov Rasmussen(htx): ksra@rybners.dk

Læs artikler om eliteidrætseleverne på Rybners Gymnasium her:

Ved optagelse skriv Esbjerg ordning-Eliteidrætselev eller Team Danmark-elev under Bemærkninger.