Teknologi og design

Teknologi A - Design B

I faget design på B-niveau vil du få kendskab til forskellige former for design samt til designproces og designmetoder.

Ud fra kendskabet til fagets teori, fagudtryk, metoder og redskaber bliver du i stand til at identificere, undersøge og formulere et designproblem.

Du lærer også at planlægge og gennemføre et overskueligt designprojekt ud fra dit forarbejde og at reflektere over og formidle proces og løsning.

Du bliver trænet i metoder til visualisering, fx modelbygning, og du lærer forskellige metoder til research, fx observation, spørgeundersøgelser eller andet.

Eksempler på tværfaglige temaer:

  • Billund Lufthavn
  • Trafiksikkerhed
  • Bæredygtig udvikling
  • Bil-design
  • Hjælpemidler
  • Start af egen virksomhed


Faget teknologi på A-niveau giver dig indsigt i sammenhængen mellem naturvidenskab, teknologi og samfundsudvikling.

Du får kendskab til forskellige teknologier, der anvendes i erhvervslivet, og du lærer om idéudvikling og innovative processers betydning i forbindelse med udvikling af produkter.

 

Du får kendskab til metoder til produktudvikling og arbejder både teoretisk og praktisk med produktion og fremstillingsprocesser, bla gennem værkstedsarbejde.

Du lærer også at redegøre for sammenhængen mellem en virksomheds valg af teknologi, produktionsform og konkurrencestrategi og at forstå samspillet mellem virksomheden og samfundet på nationalt og internationalt niveau.

Klik her for at se hvilke videregående uddannelser, studieretningen giver adgang til.

Husk at du ved hjælp af valgfag kan få adgang til endnu flere videregående uddannelser.