Teknologi og design

Teknologi A - Design B

I denne studieretning er tekonlogifaget det centrale omdrejningspunkt. Undervisningen i studieretningsfagene er hovedsagelig organiseret i tværfaglige temaer, og der lægges vægt på elevernes evne til at opfinde og udvikle.

Derfor henvender studieretningen sig især til elever, som er interesseret i arbejde med teknologiske problemstillinger og praktisk problemløsning i skolens værksteder og laboratorier. De fag, der ikke indgår som studieretningsfag, bidrager også til de tværfaglige projektforløb og perspektiverer problemstillingerne ud fra andre vinkler.

Eksempler på tværfaglige temaer:

  • Billund Lufthavn
  • Trafiksikkerhed
  • Bæredygtig udvikling
  • Bil-design
  • Hjælpemidler
  • Start af egen virksomhed

Klik her for at se hvilke videregående uddannelser, studieretningen giver adgang til.

Husk at du ved hjælp af valgfag kan få adgang til endnu flere videregående uddannelser.