Pro/mat

Programmering B - Matematik A

Studieretningen har matematik på A niveau og beskæftiger sig i høj grad med computerens tekniske side.

Du får kendskab til både de fysiske dele af en computer (hardware) og programdelene (software) og deres grundlæggende funktion og indbyrdes samspil. Matematik inddrages som en naturlig del af IT, da alle tekniske dele af it-systemer er baseret på matematik i en eller anden form.

Du bliver i stand til at bruge forskellig hardware og software til at løse et problem, der har relevans for din egen eller andres brug af informationsteknologi. Du får kendskab til forskellige it-værktøjer i forbindelse med f.eks. videnssøgning, beregning, dokumentation og modellering. Du bliver også sat ind i forskellige it-systemer, lærer selv at lave programmer og at installere, konfigurere og tilpasse relevante fysiske dele og programmer.

Via eksperimenter og forsøg med at udvikle it-komponenter lærer du at håndtere it som en teknologi, der hele tiden udvikler sig. 

Eksempler på projekter/eksperimenter du kan komme til at arbejde med:

  • Robotter
  • Hardware og samspil
  • Matematiske funktioner og modeller
  • Simple computerspil og modellering af spilproblemer
  • Programmering af billedmanipulation/datamanipulation

Klik her for at se hvilke videregående uddannelser, studieretningen giver adgang til.

Husk at du ved hjælp af valgfag kan få adgang til endnu flere videregående uddannelser.