Kem/mat

Kemi A - Matematik A

På denne naturvidenskabelige studieretning er det kemiske i fokus sammen med matematik. 

Denne studieretning henvender sig til elever, der synes at naturvidenskab er spændende og som kan lide at arbejde med naturvidenskabelige fag både teoretisk og praktisk. På denne studieretning vil samspillet mellem de to studieretningsfag resultere i arbejde med f.eks. bioteknologiens muligheder, fødevareteknologi, fremstilling af kemiske produkter samt teknologien bag disse processer.

I de tværfaglige forløb indgår også andre af uddannelsens fag, som perspektiverer de valgte temaer ud fra andre vinkler end de naturvidenskabelige.

Eksempler på tværfaglige temaer:

  • Alkohol
  • Enzymer
  • Genteknologi
  • Miljø og bæredygtig udvikling
  • Fødevarer

Klik her for at se hvilke videregående uddannelser, studieretningen giver adgang til.

Husk at du ved hjælp af valgfag kan få adgang til endnu flere videregående uddannelser.