Fys/mat

Fysik A - Matematik A

På denne naturvidenskablige studieretning får du et indgående kendskab til de to fags hovedområder.

De to studieretningsfag er nært beslægtede, idet de indgår i faglige samspil, hvor fagene arbejder sammen om tværfaglige forløb. I disse forløb kombinerer man fagenes metoder og skaber sammenhæng i den viden, man får i det enkelte fag. I de tværfaglige forløb indgår også andre af uddannelsens fag, men det faglige fokus er rettet mod de to naturvidenskabelige fag matematik og fysik.

Eksempler på tværfaglige temaer:

  • Kunstig intelligens
  • Paradigmeskift: naturvidenskabelig udvikling – ændring i verdenssyn
  • Modellering 

Klik her for at se hvilke videregående uddannelser, studieretningen giver adgang til.

Husk at du ved hjælp af valgfag kan få adgang til endnu flere videregående uddannelser.