Obligatoriske fag og valgfag

Obligatoriske fag

Med visse justeringer alt efter den valgte studieretning er disse fag obligatoriske for alle elever:

Dansk A, Engelsk B, Fysik B, Kemi B, Kommunikation/IT C, Informatik C, Biologi C, Samfundsfag C, Matematik B, Teknologi B, Idéhistorie B

Teknikfag A - vælg ét af følgende: Byggeteknik, El-teknik, Maskinteknik, Proces - levnedsmiddel, Proces - sundhed 

Udbudte valgfag:

A-Niveau: Matematik, Fysik, Kemi, Engelsk, Biologi

B-Niveau: Biologi, Programmering, Samfundsfag

C-Niveau: Statik og styrkelære, Programmering, Psykologi, Erhvervsøkonomi, Tysk, Idræt, Design, Informatik, Astronomi

Holdene bliver kun oprettet, hvis der er elever nok.

Fagenes indhold og afvikling bestemmes i de såkaldte læreplaner.

På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du se en oversigt over gældende læreplaner.