Brobygning

Brobygning

I løbet af brobygningen får du mulighed for at opleve, hvad det vil sige at gå på htx. Typisk vil du følge et hold af brobygningselever, men du vil også få mulighed for at møde nogle af skolens elever, som vil vise jer rundt på skolen og fortælle om hverdagen som elev på htx. Derudover vil du have undervisning i htx-fag og fortrinsvis i profilfag som for eksempel teknologi, matematik, fysik, kemi eller kommunikation og it. Undervisningen foregår fra kl. 8.15 til 13.30. Du vil opleve både boglig undervisning i klasselokaler og mere praktisk/anvendelsesorienteret undervisning i vores værksteder eller laboratorier. På den måde vil du få et indblik i, hvilke fag man har på htx, sværhedsgraden, arbejdsformerne, studiemiljøet og meget mere.

Tilmelding til brobygning på Rybners htx
Som elev i 8., 9. eller 10. klasse er det din skole, der i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) sørger for, at du kan komme i brobygning. Kontakt din skole eller UU, hvis du har brug for at vide mere om dine muligheder for brobygning.

Afbud
Hvis du er syg eller forhindret i at møde op til brobygning, skal du melde afbud til os på tlf. 7913 4534 og til din egen skole.