Bliv optaget

Bliv optaget

Det er din nuværende/tidligere folkeskole, der skal vurdere, om du er egnet til at gå på teknisk gymnasium.

For elever, der ikke erklæres uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning og for elever, der ikke opfylder optagelseskravene i bekendtgørelse om optagelses på de gymnasiale uddannelses i henhold til kapitels 2 § 5 og 6, afholder gymnasiet en optagelsesprøve i foråret samme år, som der søges om optagelse.

åbent hus-1-12

Gymnasiet afholder en prøve i dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi.

Prøverne varer cirka en halv time inklusiv forberedelse.

I dansk og engelsk får du udleveret en tekst, som læreren vil tale med dig om for at danne sig et indtryk af din almenviden.

I matematik skal du foretage beregninger af kendt stof, og i fysik/kemi tager prøven udgangspunkt i en samtale.

Efter prøverne er afsluttet, vurderer lærerne, om du har det fornødne faglige niveau.

Efterfølgende får du en samtale med skolens studievejleder, som meddeler dig resultatet.

Læs mere om optagelse på www.optagelse.dk.