image description

Velkommen til Rybners Tekniske Gymnasium

Fra nysgerrighed til viden og færdigheder..
image description

Ny film fortæller om det særlige ved htx-gymnasierne

Se filmen

Sidste Nyt

image description

På teknisk gymnasium kan eleverne lære om programmering, spil- og appudvikling i alle tre år

Programmering, datamodeller, robotter, spil- og appudvikling, 3D-modellering og 3D-print… Unge, der interesserer sig for it og programmering, har på Rybners Tekniske Gymnasium mulighed for at tone deres ungdomsuddannelse med digitale fag fra start til slut. Det nye valgfag i 3.g, ”Digitalt design og udvikling”, forstærker sammen med nye it-faciliteter på Rybners profilen yderligere.

Af Lene Weber
Læs mere
image description

Htx-elever begav sig ind i Løvens Hule

- Det er en fed idé! Kunne solceller være relevante? Har I overvejet problemet med genskin? Jeg vil råde jer til at få defineret målgruppen og personaen nærmere…

Af Lene Weber
Læs mere
image description

Eliteidrætten trives på Rybners Gymnasium

Rybners Gymnasium har netop fået tildelt status af Eliteidrætsgymnasium. Gymnasiet er dermed blevet en del af et nationalt netværk af gymnasieskoler, hvis vision er at tilbyde alle eliteidrætselever optimale forhold for deres ungdomsuddannelse og sportslige udvikling.

Af Lene Weber
Læs mere