image description

Velkommen til Rybners Tekniske Gymnasium

Fra nysgerrighed til viden og færdigheder..
image description

Onsdag den 12. august starter det nye skoleår. Velkommen til nye og gamle elever!

Sidste Nyt

image description

Festlig dimission på Rybners Tekniske Gymnasium

Forældre, lærere og ikke mindst studenter fejrede, at tre år på Rybners Tekniske Gymnasium er slut ved en festlig dimission med taler, legater, gaver og ikke mindst overrækkelse af det som alle anstrengelserne har gået ud på: eksamensbeviset. Det blev en festlig dag.

Af Katrine Friisberg
Læs mere
image description

Eliteidrætseleverne fylder godt op i klasserne på Rybners Gymnasium

Rybners Gymnasium er den ungdomsuddannelse i Esbjerg Kommune, der uddanner flest eliteidrætsfolk. Nærheden til Esbjerg Sports College og mange af byens sportsfaciliteter er ideel. I det nye skoleår kan gymnasiet opnå status af Team Danmark-gymnasium med endnu mere eliteidrætsfokus til følge.

Af Lene Weber
Læs mere
image description

Mathias var den første til at få hue på

Nu har årets første studenter fra Rybners Gymnasium fået hue på. Mathias fra Rybners Handelsgymnasium fik som den allerførste æren af at hejse flaget foran gymnasiet i Grådybparken.

Af Lene Weber
Læs mere